Staj Kriterleri

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

2019-2020 AKADEMİK YILI İTİBARİ İLE GEÇERLİ

SCED 450 (School Experience in Teaching Mathematics and Science ) STAJ DERSİ ALMA KRİTERLERİ

 

Tüm Programlar için Staj Dersini Alma Genel Kriterleri: 

1. Sınıf derslerinin hepsini geçmiş olmak. 

SCED 320 dersini geçmiş olmak.

En az 80 kredi ders yükünü (NC ve programa sayılmayan dersler hariç) tamamlamış olmak. 

 

Programlar Bazında Ek Kriterler:

  1. Matematik Öğretmenliği Programı

1. Sınıf dersleri dışındaki zorunlu matematik derslerini en az bir kez almış olmak ve en az ikisi zorunlu matematik dersi olmak üzere toplamda 4 matematik dersini geçmiş olmak.

  2.   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

MATH 201 ve MATH 202 derslerini geçmiş olmak.

    3.   Fen Bilgisi Öğretmenliği

2. Sınıf programında yer alan, aşağıda belirtilmiş zorunlu derslerin en az 4 tanesini geçmiş olmak. 

(BIO 101, BIO 102, ESC 301, PHYS 201, CHEM 103, CHEM 104)

    4.  Kimya Öğretmenliği

En az 23 kredilik kimya dersini (CHEM kodlu) tamamlamış olmak. 

     5.  Fizik Öğretmenliği

PHYS 201 dersini geçmiş olmak.