Bölüm Bilgisi

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2547 sayılı kanun çerçevesinde 15 Temmuz 1982’de kurulmuştur. 4 Kasım 1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Yürütme Kurulu Kararıyla Eğitim Fakülteleri eğitim programlarının yeniden düzenlenmesiyle Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nün adı Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü olarak değişmiştir. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü programlarının isimleri ise, Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği Programları haline gelmiştir (Yıldıran, 2011; p.346). Yüksek Öğretim Kurulu 18.04.2014 tarihli duyurusu ile "2014-2015 öğretim yılından itibaren alan öğretmenliği bölümlerinin öğrenim süresinin 5 yıldan 4 yıla düşürülmesine karar verilmiştir" (YÖK, 2014), Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünün ismi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi olarak değiştirilmiştir. Günümüzde, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği Programları olmak üzere 5 programdan oluşmaktadır.  

 

Kaynakça:

Yıldıran, G. (2011). Kuruluşlar Oluşumlar Veriler: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Profiliyle Hikâyesi, 1973-1982, 1982-2002. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, Yayın No: 1046.

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Programları Hakkında Duyuru (18.04.2014) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - Yükseköğretim Kurulu. (y.y.). Tarihinde 15 Mart 2018, adresinden erişildi http://www.yok.gov.tr