Completed Research Projects

Undergraduate physics students' understanding of the quality of experimental measurements of covarying secondary data
Starting Date:
September, 2019
Expires:
August, 2021
Sponsor:
School of Physical Sciences, University of City Dublin
Team:
Paul van Kampen, Olga Gkioka, Ercan Ocan etc.
Description:
Science Textbooks Analysis, and Relationship between Understanding of Nature of Science and Metacognitive Awareness
Starting Date:
August, 2020
Expires:
January, 2021
Sponsor:
BAP
Team:
Principal investigator: Ebru Kaya, Researchers: Dilara Gören, Beyza Okan, Büşra Aksöz
Description:
Integration of Reconceptualized Family Resemblance Approach to Nature of Science in 5th Grade Science Content
Starting Date:
December, 2019
Expires:
December, 2020
Sponsor:
Bogazici University Research Fund (Grant Number 14922)
Team:
Ebru Kaya, Aysegul Cilekrenkli, Busra Aksoz , Beyza Okan
Description:
Boğazın Çocukları Geleceğin Kentini Tasarlıyor
Starting Date:
January, 2019
Expires:
March, 2020
Sponsor:
TÜBİTAK 4004
Team:
SEVİL AKAYGÜN
Description:
Proje Yönetiminin Üniversite Öğretiminde Uygulanması
Starting Date:
January, 2019
Expires:
January, 2020
Sponsor:
İTÜ Mühendislik Mimarlık Eğitimi Mükemmeliyet Merkezi (İTÜ MEM)
Team:
Researchers: Fatma Aslan Tutak, Emrah Acar, Hür Bersam Bolat, Atilla Damcı, Şebnem Helvacıoğlu, Ayşe Kılıç
Description:
Strategic Undergraduate STEM Talent Acceleration Initiative (SUSTAIN) Project
Starting Date:
January, 2016
Expires:
January, 2020
Sponsor:
NSF
Team:
Researcher & Project Director (2016- 2019) & Project Consultant (2020) : Gaye Ceyhan
Description:
Türk Toplumunun Bilimsel Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi
Starting Date:
January, 2016
Expires:
January, 2020
Sponsor:
TÜBİTAK 3501-Project No: 115K042
Team:
ARAŞTIRMACI: SEVİL AKAYGÜN
Description:
Mathematical Skills at Early Childhood: A Cognitive Perspective to Pattern Learning
Starting Date:
January, 2019
Expires:
December, 2019
Sponsor:
TÜBİTAK 2219 (Project #: 1059B191802263)
Team:
Serkan Özel
Description:
Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Etkin Matematik Öğretimi için İlerlemeci Bakış Açısı Kazandırılması
Starting Date:
July, 2017
Expires:
November, 2019
Sponsor:
BAP
Team:
Principal Investigator: Gülseren Karagöz Akar Investigators: Serkan Özel, Semiha Kula Ünver, Esra Bukova Güzel, Aytuğ Özaltun Çelik
Description:
Okuldan Topluma Uzanan Köprü: Nanoteknoloji Kulüpleri Projesi
Starting Date:
May, 2018
Expires:
August, 2019
Sponsor:
TÜBİTAK
Team:
Principal Investigator: Sevil Akaygün, Researcher: Emine Adadan
Description:

Pages